Ajankohtaista
22.09.2017

TLT-Group Oy:lle merkittävä sopimus Carunan kanssa verkonparannushankkeista

TLT-Group Oy on tehnyt merkittävän sopimuksen Carunan kanssa verkonparannushankkeista Lounais-Suomessa ja Satakunnassa.

Caruna jatkaa sähkönsiirtoverkkonsa uudistamista Lounais-Suomessa ja Satakunnassa. Caruna on valinnut yhdeksi hankkeen toteuttajaksi TLT-Group Oy:n. Hankkeen tavoitteena on uudistaa sähkönjakeluverkkoa ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

Kolmen vuoden sopimuskausi (2017-2020) on jatkoa nykyiselle voimassa olevalle sopimukselle, joka päättyy vuonna 2018. TLT-Group Oy tulee rakentamaan uudessa hankkeessa yhteensä yli 1000 km uutta sähkönjakeluverkkoa. Hanke pitää sisällään useita erillisiä projektikohteita pääosin Lounais-Suomen alueella.

Uuden hankkeen myötä maakaapelointi alueella etenee yhä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Haja-asutusalueen lisäksi osa toimenpiteistä kohdistuu taajama- ja kaupunkialueella tehtävään uuden jakeluverkon rakentamiseen sekä nykyisen ilmajohtoverkon saneeraamiseen.

TLT-Group Oy:n meneillään olevan vastaavan suuruisen hankkeen rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja olemme saaneet toiminnastamme paljon positiivista palautetta Carunalta ja eri sidosryhmiltä. Olemmekin erittäin tyytyväisiä, että voimme hyödyntää edellisessä hankkeessa saadut opit ja, että saimme mahdollisuuden jatkaa verkon uudistamistyötä seuraavaan vaiheeseen, sanoo TLT-Connection Oy:n toimitusjohtaja Toni Närvä.

Lounais-Suomen ja Satakunnan verkonparannushankkeiden seuraavan vaiheen työt käynnistyvät syksyn aikana suunnittelulla. Varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät kevään 2018 aikana.

 

Lisätietoja

TLT-Connection Oy, toimitusjohtaja Toni Narva, toni.narva@tlt-c.fi, puh. 050 4025218

TLT-Group Oy, toimitusjohtaja Miika Tuominen, miika.tuominen@tlt-c.fi, puh. 050-5147494

 

TLT-Group Oy on nopeasti kasvava valtakunnallinen toimija sähkö- ja tietoliikenneverkkojen kokonaistoimittajana sekä huolto-, kunnossapito- ja viankorjaustehtävissä. TLT-Group –konserni työllistää noin 240 henkilöä ja budjetoitu liikevaihto on vuonna 2017 noin 70 miljoonaa euroa.

Lisätietoja www.tltgroup.fi

 

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 669 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla, Lapissa sekä Satakunnassa. Carunassa työskentelee noin 280 henkilöä ja yhtiö työllistää suoraan yhteensä 2 000 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja OMERS Infrastructure (40%). Lisätietoja: www.caruna.fi