Ajankohtaista
12.02.2019

TLT-Group mukaan Elenian turvallisuusmanifestiin

Sähköverkkoyhtiö Elenia ja 42 sähköverkon rakennus- ja kunnossapitoyhtiötä
julkaisivat yhteisen turvallisuusmanifestin

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiönsä kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Suomessa rakentamisessa, myös sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä, ei työturvallisuudessa päästä kansainvälisesti tarkastellen parhaimmalle tasolle. Nyt sähköverkkoyhtiö Elenia ja yhtiön kymmenet verkonrakennuksen ja kunnossapidon kumppaniyhtiöt herättelevät yhteisvoimin entistä vastuullisempaan asenteeseen työturvallisuudessa. 43:n yhtiön toimitusjohtajat ovat yhtiönsä allekirjoituksin sitoutuneet turvallisuusmanifestin yhteisiin tavoitteisiin paremmasta työturvallisuudesta.

”Työnteon turvallisuudessa on kysymys jokaisen omasta ja meidän kaikkien yhteisestä asenteesta. Jokaisen on tunnettava oma vastuunsa työnsä turvallisuudesta ja koko työporukan turvallisuudesta. Työmailla on myös aina huomioitava kaikkien niiden läheisyydessä liikkuvien turvallisuus”, toteaa Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäki.

”Ensin työnantajien on ehdottomasti pidettävä huolta, että kaikilla sähköverkossa työtään tekevillä on osaaminen, varusteet ja työvälineet aina kunnossa. Kun työnteon edellytykset on erinomaisella tasolla, on jokaisen omalla työasenteellaan vastuullisesti huolehdittava, että turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan tinkimättömästi osana arkea”, Myllymäki jatkaa.

1000 työntekijää TEKO – terveenä kotiin -hankkeen piirissä
TEKO – terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki sähköverkkoyhtiö Elenian sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Näin hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

Miksi tähän hankkeeseen ryhdyttiin juuri nyt?

”Olemme viime vuosina satsanneet erityisesti turvallisuustilanteiden seurantaan työmailla. On kansain-välisesti todettu, että mitä aukottomammin kaikki läheltä piti -tilanteetkin kirjataan ja käsitellään, sitä vähemmän tapaturmia tapahtuu. Toisin sanoen tieto muuttaa asennetta ja edelleen työnteon käytäntöjä. Kun näiden havaintojen raportointi on entistä tarkempaa, tulee esiin, mitä olisi voinut sattua. Tämä yhteinen tieto kumppaneittemme kanssa havahdutti meidät ottamaan entistä tiukemman otteen turvallisuuden varmistamiseksi”, Myllymäki kuvaa.

TEKO - terveenä kotiin -hankkeessa turvallisuus nostetaan entistä näkyvämmin esiin. Jatkossa kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään aiempaakin järeämmin. Elenia kumppaneineen on esimerkiksi sopinut, että tapaturman sattuessa kuukauden sisään yhtiöiden toimitusjohtajat käsittelevät kasvotusten, miten olisi pitänyt toimia paremmin. Myös koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.

”Tämä on yhteistä oppimista. Tavoite on päästä eroon Suomessa niin tavallisesta ajattelusta, että ”tekevälle sattuu” tai ”rapatessa roiskuu”. Haluamme vahvistaa oikeaa työasennetta, että kaikki pääsevät aina terveenä kotiin.”

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen TLT-Group Oy toimitusjohtaja  puh. 0447244506, mikko.aaltonen@tltgroup.fi

Tuomo Varjoranta HSEQ-johtaja puh. 0447247822, tuomo.varjoranta@tltgroup.fi

 

Turvallisuusmanifestin allekirjoittaneet yhtiöt: Elenia Oy, Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming Oy, Caverion Suomi Oy, Despro Engineering Oy, Efficient Network Partner Oy, Elektron E Oy, Eltel Networks Oy, Elvera Oy, Empower PN Oy, Enerke Oy, Exsane Oy, Forssan Verkkopalvelut Oy, HSK Sähkö Oy, Insplan Oy, JTT Power Oy, Koneurakointi Järvinen Ky, Koneurakointi Niskakoski Oy, Maviko Oy, Metsälinja Oy, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry, Metsäpalvelu Turunen Oy, Netel Oy, Omexom, OTSO Metsäpalvelut Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, Pohjolan Linjahuolto Oy, Raivauspalvelu Sipilä Oy, Relacom Finland Oy, Sallila Sähköasennus Oy, SLT-Consults Oy, Sähkö Via Oy, Sähkölandia Oy, Sähkömirake Oy, Sähköverkkopalvelu Finland Oy, Tampereen Vera Oy, Teollisuuden Metsäpalvelu Oy, TLT Group, VEO Oy, Verkonrakentaja Wire Oy, Vertek Oy, Voimatel Oy