Ajankohtaista
15.02.2018

TLT-Building Oy uusii 110 kV:n voimajohtoja Carunalle Satakunnassa ja Pirkanmaalla

Satakunnassa ja Pirkanmaalla parannetaan 15 000 asiakkaan sähkönsaantia

Caruna aloittaa Satakunnassa ja Pirkanmaalla rakennustyöt, joiden aikana alueen voimajohtoja saneerataan ja sähköasemia laajennetaan ja uusitaan. Näillä toimenpiteillä parannetaan noin 15 000 asiakkaan sähkönsaannin luotettavuutta. Rakennustyöt työllistävät alueilla suoraan kymmeniä henkilöitä seuraavan kolmen vuoden aikana. Rakennustyöt on suunniteltu niin, että ne eivät aiheuta alueen sähkönjakeluun keskeytyksiä.

Sähköpylväiden määrä pelloilla vähenee

Uusittavaa 110 kilovoltin (kV) voimajohtoa on yhteensä noin 28 kilometriä. Voimajohtoja rakennetaan Äetsän, Risteen, Puurijärven, Keikyän, Kaukolan, Vinkkilän ja Myllymaan alueilla.

Voimajohdot rakennetaan nykyisille johtokaduille. Sähköpylväiden kokonaismäärä alueella vähenee, mikä helpottaa jatkossa muun muassa peltoalueilla työskentelyä. 

Työt voimajohtojen osalta alkavat maaliskuussa 2018 ja päättyvät kesällä 2019. TLT-Building Oy, joka rakentaa voimajohdot, tiedottaa rakentamisen vaiheista ja aikatauluista maanomistajille muun muassa maanomistajakirjeillä. 

"Investoimme tällä hetkellä vahvasti suurjännitteisen verkon saneeraukseen sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Sähköasemien laajennuksilla mahdollistetaan asiakasliityntöjen lukumäärän kasvu ja alueiden kehittyminen myös tulevaisuudessa", Carunan alueverkkopäällikkö Miia Wallén toteaa.

"Nyt solmittu sopimus on meille merkittävä. Voimajohtojen suunnittelu ja rakentaminen ovat ydinosaamistamme ja meille on tärkeää, että Caruna luottaa osaamiseemme johtojensa saneeraajana. On hienoa jälleen tehdä yhteistyötä Carunan kanssa", TLT Building Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nurmi sanoo.  

 

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa noin 670 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Uudellamaalla sekä Joensuussa. Carunassa työskentelee noin 280 henkilöä ja lisäksi yhtiö työllistää yhteensä 2 000 työntekijää verkonparannusprojekteissa eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen sekä taajama- että haja-asutusalueilla. Lisätietoja: www.caruna.fi

TLT-Building Oy palvelee asiakkaitaan voimajohtojen esi- ja yleissuunnittelussa sekä voimajohto- ja sähköasemarakenteiden rakennesuunnittelussa sekä voimajohtojen rakentamisessa, kunnossapidossa ja erilaisissa muutos- sekä purkutöissä.  TLT-Building Oy on osa TLT-Group konsernia. Lisätietoja: www.tltgroup.fi.