Ajankohtaista
18.08.2020

Caruna Oy ja TLT Group Oy ovat jatkaneet Uusi Karhu palvelusopimusta

kahdella optiovuodella 2/2023 saakka

TLT-Group Oy on toiminut 1.3.2019 alkaen Carunan "Rakentamis- ja palvelukokonaisuus Uusi Karhu" - palvelusopimuskumppanina Lounais-Suomen ja Satakunnan alueella. Puitesopimuksen palvelukokonaisuus on koostunut mm. viankorjauksesta, käyttötöistä, kunta- ja asiakaslähtöisistä palvelu- ja rakentamistöistä sekä verkon kunnossapidosta. Sopimuskumppanuus valittiin vuonna 2018 julkisen hankinnan perusteella kahden vuoden sopimuskaudelle, ja lisäksi mahdollisuudella jatkaa sopimusta 1+1 optiovuodella.

Caruna Oy on nyt päättänyt ottaa molemmat kaksi (1+1) optiovuotta kerralla käyttöön, joten Uusi Karhu palvelusopimus tulee jatkumaan 28.2.2023 saakka. Tällä positiivisella päätöksellä voimme yhdessä varmistaa laadukkaan palvelun jatkuvuuden ja mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Palvelusopimus työllistää noin 60 TLT:n työntekijää ja lisäksi useita kymmeniä työntekijöitä TLT:n kumppaniverkostosta.
 

Lisätietoja:

TLT-Group Oy, toimitusjohtaja Miika Tuominen, miika.tuominen@tltgroup.fi, puh. 050-5147494

TLT-Connection Oy, toimitusjohtaja Keijo Nordström, keijo.nordstrom@tltgroup.fi, puh. 044-7247892

 

TLT-Group Oy

TLT Group on vuonna 2010 perustettu, konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 61 m€ ja konserni työllistää noin 250 työntekijää. TLT-Group on nykyaikaisten verkkoratkaisujen kokonaistoimittaja, joka hallitsee haastavimmatkin tietoliikenne-, sähköverkko ja kaukolämpöverkkoprojektit sekä ylläpitotoimeksiannot. Yritysryhmän monialainen osaaminen ja yhteistyöverkosto kattaa verkkorakentamisen kaikki vaiheet esisuunnittelusta ylläpitoon.  Lisätietoa www.tltgroup.fi

 

Caruna Oy

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

 

Lisätietoa: www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi